Μας αρέσει να βλέπουμε την απλότητα.
Μας αρέσει να διακρίνουμε την δημιουργία.
Μας αρέσει να παρατηρούμε πίσω από τα αντικείμενα.
Μας αρέσει να κοιτάμε μέσα από τους καθρέφτες.

Μας αρέσει να βλέπουμε, να βλέπουμε... Ίσως περισσότερο από το να μιλάμε...

Από τότε που ξεκινήσαμε "να βλέπουμε", κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 1950,
αισθανθήκαμε ότι αποστολή μας ήταν η δική σου επιθυμία να μπορείς "να βλέπεις".
Όμως έτσι απλά, το "να βλέπεις", στα δικά μας μάτια άρχισε να φαίνεται κάτι λιγότερο από αυτό που εμείς θεωρούσαμε ιδανικό.
Και τότε αντιληφθήκαμε την ξεχωριστή αξία της δημιουργίας και εξελιχθήκαμε με βάση αυτήν την ιδέα.
Την ιδέα, του "να βλέπουμε" το αντικείμενο της εργασίας μας ως κάτι μοναδικό.

Γιατί το πρόσωπο σου είναι ο καθρέφτης της ψυχής σου...
Γιατί, μερικές φορές, σου αρέσει "να βλέπεις" με τα μάτια της ψυχής σου…Nίκος Μούρτζινος,
Ιδιοκτήτης, Γεν. Διευθυντής